Ga direct naar...
   
 
 
zoeken op trefwoord
Wonen Werken Wensen
Om ons werk goed te blijven doen, laten wij ons regelmatig beoordelen door een onafhankelijk toezichthouder. De stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening let op de kwaliteitszorg en -borging van ons werk en gebruikt daarbij de eisen die vanuit de Wet Financiële Diensten worden gesteld. Vandaar het bordje naast de deur. U moet er immers op kunnen vertrouwen dat u hier goed zit!
 
 
Wat al die titels betekenen  |

Wat al die titels betekenen
MFP
Rein Teune voert de titel MFP. MFP staat voor: Master in Financial Planning. Een titel die pas wordt toegekend na het succesvol afronden van een langdurige, intensieve opleiding op academisch niveau. U mag van een MFP-er hoge verwachtingen hebben; hij is in staat om complexe financiële vraagstukken terug te brengen tot hun essentie en is goed thuis in de veranderende wetgeving op fiscaal en juridisch gebied.


RLP
Behalve de titel MFP voert Rein Teune ook die van RLP. Hij heeft namelijk de beroepsopleiding Registered Life Planner met succes afgerond en staat geregistreerd op de site van het Kinder Institute of Life Planning. Dat er in Nederland nog maar enkele RLP-ers zijn, heeft te maken met de hoge eisen die aan hun kennisniveau worden gesteld en aan de vernieuwende visie die aan deze titel ten grondslag ligt. Dat wat een registered life planner voor anderen doet, heeft hij eerst ook zelf ondergaan.

RPA
Tiem Landsman voert de titel RPA. RPA staat voor registerpensioenadviseur en heeft als zodanig aantoonbare kennis en praktijkervaring op het gebied van pensioenregelingen in actuariële, financiële, juridische en fiscale zin. De Stichting Assurantie Registratie (SAR) beheert deze erkenningsregeling voor pensioenadviseurs.

RPC
Naast de titel RPA voert Tiem Landsman ook de titel Register Pensioen Consultants (RPC). De pensioenconsultant richt zich primair op middelgrote en grote ondernemingen en zal zich door kennis, vaardigheden, visie en zelfwerkzaamheid onderscheiden. Het niveau van de RPC-consultants wordt gewaarborgd door hen een hoogwaardig RPC examen af te laten leggen bij toetreding. Bovendien worden zij jaarlijks getoetst om te bepalen of de RPC-consultant nog voldoet aan de kwalitatieve normen die mogen worden verondersteld bij een RPC-ingeschrevene.

FFP
Behalve de titels MFP en RLP voert Rein Teune ook de titel FFP. FFP staat voor: gecertificeerd financieel planner. Een titel waarmee kwaliteit, integriteit en deskundigheid wordt bewaakt. Kenmerken die een onafhankelijke, objectieve voorlichting en een hoogwaardig advies moeten waarborgen. Een ‘FFP-er’ wordt periodiek getoetst op vakinhoudelijke kennis, gedrag en aanspreekbaarheid. Een financieel planner die gecertificeerd is, wordt vermeld in het register van de Stichting Certificering Federatie Financieel Planners en dient zich ook te houden aan een gedragscode. Een commissie ziet toe op de naleving.


Home
Nieuwsbrief
Contact
Open deur
 
 
Wij houden van rechtdoorzee. Van eerlijk, helder en duidelijk advies. U toch ook? Afspraak is afspraak Vragen die nooit worden gesteld Gratis voorlichtingsboekjes Inspiratiemoment
 
Home